Pakettiautojen vuokrahinnasto

0-3 h 3-6 h 6-24 h
maanantai 30 € 40 € 65 €
tiistai 40 € 55 € 75 €
keskiviikko 40 € 55 € 75 €
torstai 40 € 55 € 75 €
perjantai 60 € 79 € 99 €
lauantai 60 € 79 € 99 €
sunnuntai 40 € 55 € 75 €

Kuukauden ensimmäisenä ja kolmena viimeisenä päivänä yllä oleviin hintoihin lisätään 15 €! Vuokraus sisältää 300 km ajoa.
Olethan yhteydessä yli kolmen vuorokauden tilauksissa ja laskemme sinulle tarjouksen!
Hinnat sisältävät voimassa olevan arvonlisäveron.

Vuokrausehdot

HINNOITTELU JA VUOKRA-AIKA

HINNOITTELU, VUOKRAUSAIKA JA TILAUSVAHVISTUS
Vuokrauksen hinta koostuu Pakunvuokraus.fi -nettisivuilla esitetystä perusmaksusta vuokraushetkellä, valituista lisäpalveluista sekä Vuokraajan etukäteen ilmoittamista lisäkilometreistä; vuokrauksen hinta voidaan sopia myös erikseen yrityksen edustajan kanssa. Vuokraajalle ennen vuokrausta lähetettävästä tilausvahvistuksesta löytyy sovittu vuokrauksen hinta, joka voi muuttua todellisen käytön mukaan esimerkiksi sovittujen kilometrien ylittymisen vuoksi. Tilausvahvistuksesta ilmenee myös vuokra-aika.

Perusmaksu sisältää ajoa 300 kilometriä. Ylimenevistä kilometreistä veloitamme etukäteen ilmoitettuna 0,15 €/km ja muussa tapauksessa 0,45 €/km. Hinnat eivät sisällä polttoainekuluja; auto tulee tankata täyteen vuokrauksen päättyessä!

Vuokraamo pidättää oikeuden veloittaa aiheutuneista vahingoista, tai näiden vuokrausehtojen rikkomisesta, vuokraushinnan lisäksi vähimmäisseuraamusmaksuna kaksisataa euroa (200 €) aiheutuneen vahingon tai haitan määrästä riippumatta per vuokraus.

VUOKRAAJAN YLEISET VELVOLLISUUDET
Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan autosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan ajaessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja sitoutuu käyttämään autoa vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla.

Vuokraajan tulee palauttaa auto vuokrauksen lähtöpaikkaan, tai Vuokraamon kanssa erikseen sovittuun palautuspaikkaan, täyteen tankattuna ennen vuokra-ajan päättymistä.
Vuokraaja on auton pääasiallinen käyttäjä, hän saa omalla vastuullaan luovuttaa auton henkilölle joka tuntee ajoneuvon vuokrausehdot ja täyttää muut vuokraamon sekä lainsäädännön asettamat ehdot. Vastuu autosta sekä vuokraus- ja sopimusehtojen noudattamisesta säilyy tällöinkin täysimääräisesti Vuokraajalla.

Mikäli autoa käyttöön otettaessa tai käytön aikana ilmenee tekninen vika, kuten punainen merkkivalo tai epätavanomainen ääni, autolla ajo on keskeytettävä välittömästi ja otettava yhteys Vuokraamoon toimintaohjeita varten. Mikäli näin ei toimita, Vuokraaja on täysimääräisen korvausvelvollisuuden (omavastuun ylärajaa ei tällöin sovelleta) lisäksi velvollinen korvaamaan mahdolliset auton hinaus- ja selvittelykustannukset auton toimittamiseksi takaisin Vuokraamon haltuun; lisäksi Vuokraajalta peritään viidensadan euron (500 €) ylimääräinen laiminlyöntimaksu.

Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava Vuokraamolle autossa ilmenneestä virheestä tai autoa kohdanneesta vahingosta tai varkaudesta. Varkaudesta ja vahingosta on tehtävä viipymättä ilmoitus myös poliisille. Mikäli ilmoitusta ei tehdä, Vuokraaja on vastuussa täysimääräisesti myös vastapuolen vahingoista; lisäksi Vuokraajalta peritään viidensadan euron (500 €) ylimääräinen laiminlyöntimaksu. Poliisin tekemä raportti tulee toimittaa Vuokraamolle.

Vuokraaja saa Vuokraamolle ilmoittamatta korjauttaa autoa Vuokraamon kustannuksella enintään 50 €:n arvosta, jos se matkan jatkumisen kannalta on välttämätöntä. Tällöin Vuokraajan on hankittava auton korjanneelta liikkeeltä todistus tehdystä korjauksesta sekä yksilöity tosite suoritetusta maksusta.
Auton käyttö lainvastaisiin tarkoituksiin, hinaukseen, kilpailuihin tai niiden harjoituksiin, ajo-opetukseen, jäällä ajamiseen virallisesti merkittyjen jääteiden ulkopuolella tai mihinkään normaalista poikkeavaan on kielletty.

Autoa ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle. Luvattomasta maastaviennistä johtuneet kulut seisontapäivineen peritään tarvittaessa Vuokraajalta ja luvattomasta maastaviennistä tehdään viranomaisilmoitus; lisäksi Vuokraajalta peritään viidensadan euron (500 €) ylimääräinen laiminlyöntimaksu.

Autoissa ei saa tupakoida. Mikäli havaitsemme autossa tapahtunutta tupakointia veloitamme Vuokraajalta kahdensadan euron (200 €) ylimääräisen maksun. Kotieläinten kuljettamiseen tulee pyytää vuokraamon lupa.

Vuokraaja hyväksyy, että Vuokraamon edustaja ei ole nouto- ja palautushetkellä tarkastamassa ajoneuvon kuntoa.

VUOKRAAJAN VELVOLLISUUDET VUOKRAUKSEN ALKAESSA
Vuokraaja sitoutuu ottamaan valokuvat autosta joka suunnalta ennen auton käyttöönottoa, sekä säilyttämään valokuvat 30 vuorokauden ajan vuokra-ajan päättymishetkestä ja luovuttamaan ne pyydettäessä Vuokraamolle. Mikäli valokuvia ei pyynnöstä huolimatta toimiteta Vuokraamolle, ajoneuvon katsotaan olleen noutohetkellä edellisen tarkastuksen osoittamassa kunnossa.
Vuokraajan tulee merkitä itselleen talteen 30 vuorokauden ajaksi auton alkukilometrit vuokrauksen alkaessa, ja toimittaa tieto pyydettäessä Vuokraamolle.

Vuokraajan tulee tarkistaa, että: auto on täyteen tankattu, auto on puhdas, renkaat ovat silmämääräisesti katsoen täynnä ja että auton kunto silmämääräisesti katsoen täyttää lainsäädännön asettamat vaatimukset. Puutteista tulee ilmoittaa välittömästi ennen ajon alkua Vuokraamolle ja odottaa Vuokraamon toimintaohjeita ennen ajon aloittamista.

VUOKRAAJAN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET AUTOSTA JA SEN VARUSTEISTA VUOKRAUKSEN AIKANA

VUOKRAAJAN PERUSOMAVASTUU VAHINGOISTA
Vuokraaja on omavastuun kahden tuhannen euron (2000 €) ylärajaan saakka velvollinen:
Korvaamaan autolle ja sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot. Vahingonkorvausvelvollisuus koskee ajoneuvoa kokonaisuudessaan, mukaan luettuna renkaat, peilit, ovien kahvat, tuulilasi, ikkunat jne.

Korvaamaan autosta vuokra-aikana kadonneet avaimet, osat ja lisävarusteet.

Korvaamaan auton varkauden. HUOM! Mikäli varkaustapahtuman aikana ja sen jälkeen auton avaimet eivät ole Vuokraajan hallussa, katsotaan Vuokraajan itse varastaneen auton, jolloin Vuokraaja vastaa täysimääräisesti syntyneistä vahingoista ilman omavastuun ylärajaa.

Suorittamaan vahingon aiheuttamalta seisonta-ajalta sata euroa vuorokaudelta (100 €/vrk), kuitenkin enintään seitsemältä (7) vuorokaudelta. Seisonta-aika alkaa kulua vahinkopäivästä.
Korvaamaan liikenne- tai ajoneuvovakuutuksen mahdollisen bonusmenetyksen Vuokraamolle täysimääräisesti.

Alemmasta perusomavastuun määrästä, varkaustapahtumia lukuun ottamatta, voidaan sopia ennen vuokrauksen alkamista; sovellettavan alennetun omavastuun määrä näkyy tällöin Vuokraajan saamasta tilausvahvistuksesta.

VUOKRAAJAN VASTUU KAIKESTA VAHINGOSTA
Jos autolle tai Vuokraamolle aiheutuneet vahingot ovat seurausta Vuokraajan tahallisuudesta, törkeästä huolimattomuudesta, auton käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena, auton käyttämisestä tieliikennelain mukaisen yleisesti liikenteelle tarkoitetun alueen ulkopuolella, rikolliseen tarkoitukseen taikka siitä, että Vuokraaja on muutoin olennaisesti rikkonut tämän sopimuksen ehtoja tai tankannut väärää polttoainetta, Vuokraaja on velvollinen korvaamaan Vuokraamolle vahingon kokonaisuudessaan myös perusomavastuun ylittävältä osalta.

VUOKRAAJAN VAPAUTUMINEN KORVAUSVASTUUSTA JA MUUT MAKSUVELVOLLISUUDET
Vuokraaja vapautuu korvausvastuusta, jos Vuokraamo saa täyden korvauksen vahingosta vastapuolen liikennevakuutuksen perusteella tai vahingon aiheuttajalta.

Vuokraaja on velvollinen maksamaan kaikkine kustannuksineen vuokra-aikana auton käyttämisestä aiheutuvat pysäköinti- ja pysäköintivirhemaksut, ylikuormausmaksut sekä muut haltijavastuun perusteella Vuokraamolle määrätyt maksut. Palauttaessa ajoneuvoa vuokra-ajan päätyttyä, Vuokraajan tulee pysäköidä auto parkkipaikalle tavalla, josta ei voi seurata pysäköintivirhemaksuja. Vuokraaja vastaa palautuksen yhteydessä tehdystä väärästä pysäköinnistä seuranneista kustannuksista. Mikäli Vuokraaja ei itse hoida maksuja, peritään Vuokraaja veloitettavan summan lisäksi ylimääräinen sadan euron (100 €) käsittelymaksu.

VUOKRAAJAN VELVOLLISUUDET VUOKRAUKSEN PÄÄTTYESSÄ
Vuokraajan tulee palauttaa auto sovittuun paikkaan sovitun vuokra-ajan päättyessä. Palautusajan tai -paikan muuttumisesta on riittävän ajoissa sovittava Vuokraamon kanssa. Sopimuksen mukainen vuokra-aika päättyy, kun auto on palautettu Vuokraamon hyväksymään paikkaan. Mikäli auto palautetaan myöhässä ilman ilmoitusta, veloitetaan Vuokraajalta sadan euron (100 €) myöhästymismaksu ja kaksikymmentä euroa per alkava tunti (20 €/alkava tunti).

Ennen sovittua aikaa palautetusta autosta tai käyttämättömistä lisäpalveluista ei makseta hyvityksiä vaan Vuokraajaa veloitetaan alkuperäisen sopimuksen mukaisesti. Jos autoa ei ole palautettu vuokra-ajan päättyessä eikä vuokra-ajan pidentämisestä ole sovittu Vuokraamon kanssa, tehdään asiasta rikosilmoitus poliisille.

Vuokraaja sitoutuu ottamaan valokuvat autosta joka suunnalta vuokrauksen päättyessä auton palautuspaikassa, sekä säilyttämään valokuvat 30 vuorokauden ajan vuokra-ajan päättymishetkestä ja luovuttamaan ne pyydettäessä Vuokraamolle. Mikäli valokuvia ei pyynnöstä huolimatta toimiteta Vuokraamolle, ajoneuvon katsotaan olleen vuokrauksen alkuhetkeä edeltävän tarkastuksen osoittamassa kunnossa.

Vuokraajan tulee merkitä itselleen talteen 30 vuorokauden ajaksi auton loppukilometrit, ja toimittaa tieto pyydettäessä Vuokraamolle. Vuokraajan tulee välittömästi ilmoittaa Vuokraamolle vuokrauksen päätyttyä sähköpostitse tai tekstiviestillä, mikäli vuokra-aikana toteutuneiden ajettujen kilometrien määrä ylittää perusmaksuun sisältyvien (300 km) ja etukäteen ilmoitettujen kilometrien määrän.
Vuokraajan tulee tankata auto täyteen ennen vuokrauksen päättymistä palautuspaikkaa lähimpänä olevalla huoltoasemalla. HUOM! Kaikki automme käyttävät polttoaineena DIESELIÄ. Älä ylitankkaa autoa, eli tankatessa autoa vuokrauksen päättyessä tankkaa auto siten, että tankkaaminen lopetetaan tankkauspistoolin ensimmäisen “naksauksen” jälkeen tankin ollessa tällöin täynnä (varmistu kuitenkin, että auton polttoainemittari näyttää tällöin täyttä tankkia). Mikäli autoa ei ole tankattu, veloitetaan Vuokraajalta 50 euron (50 €) tankkausmaksu polttoaineen lisäksi. Auto on tankattava lyhyenkin ajon jälkeen.

Korvaamaan auton epätavanomaisesta likaantumisesta johtuvat siivous- ja puhdistuskustannukset. Vuokraajan tulee kerätä irtoroskat autoa palauttaessa. Jälkisiivouksesta veloitamme ylimääräisenä maksuna viisikymmentä euroa alkavalta tunnilta (50 €/alkava tunti).

Vuokraajan tulee lukita auto ja avaimet vuokrausohjeissa kuvatulla tavalla. Ohjeiden vastaisesta lukitsemisesta veloitetaan viisikymmentä euroa (50 €), jos muuta vahinkoa ei ole tapahtunut. Mikäli auto ja avaimet on lukittu niin, että seuraava vuokraaja ei saa autoa haltuunsa, veloitetaan viisikymmentä euroa (50€) sekä Vuokraamolle ovien avaamisesta aiheutuneet kulut. Mikäli autoa ja avaimia ei ole lukittu vuokrausohjeissa kuvatulla tavalla, ja auto varastetaan vuokrauksen päättymisen jälkeen, vastaa Vuokraaja syntyneistä vahingoista ja kustannuksista täysimääräisesti (omavastuun ylärajaa ei sovelleta).

Autoa palautettaessa Vuokraajan on varmistuttava, että autoon ei synny vahinkoa auton seisomisesta pysäköitynä ennen seuraavaa käyttäjää. Tällä tarkoitetaan, että Vuokraaja on velvollinen tarkistamaan, että autoon ei jää päälle sähköä kuluttavia laitteita kuten: ajovaloja, sisävalo(j)a, radiota tai esimerkiksi ikkuna raolleen, josta sisätilat pääsevät kastumaan. Mikäli Vuokraaja laiminlyö tämän velvollisuuden, voidaan häneltä laskuttaa aiheutuneet kustannukset jälkikäteen täysimääräisesti omavastuun määrästä riippumatta. Tällaisia voi olla esimerkiksi tyhjentyneiden akkujen latauksesta tai uusiin vaihtamisesta aiheutuneet kustannukset sekä seisontakustannukset Vuokraajan perusomavastuu -kohdan mukaisesti.

VUOKRAN MAKSU
Vuokraamo voi ennen vuokrausta vaatia viiden sadan euron (500 €) vakuustalletuksen, josta Vuokraamolla on oikeus veloittaa kaikki näihin vuokrausehtoihin perustuvat maksut. Vakuusmaksu palautetaan Vuokraajalle neljän (4) pankkipäivän kuluessa vuokrauksen päättymisestä.

Vuokraaja maksaa vuokrauksen ja vuokrauksesta mahdollisesti aiheutuneet muut kulut laskulla vuokrauksen jälkeen. Lasku toimitetaan ensisijaisesti sähköpostilla Vuokraajan ilmoittamaan osoitteeseen.

VUOKRAAMON VELVOLLISUUDET, KORJAUSVASTUU JA KORJAUSKUSTANNUSARVIO
Vuokraamon on luovutettava auto Vuokraajalle hyväkuntoisena ja lain mukaisena sovittuna kellonaikana sovitussa paikassa. Vuokraamo antaa Vuokraajalle pyydettäessä riittävän opastuksen ja ohjeet auton käytöstä. Ellei Vuokraaja saa autoa käyttöönsä sovitun mukaisesti, voi hän vaatia korvausta, vuokranalennusta tai purkaa vuokraussopimuksen. Korvauksen enimmäismäärä on kaikissa tapauksissa rajattu Vuokraajan vuokrauksen hinnan määrään. Korvauksen enimmäismäärä on rajattu Vuokraajan vuokrauksen hintaan myös tilanteissa, jossa ajo keskeytyy Vuokraamon vastuulla olevasta auton teknisestä viasta johtuen. Vuokraamolla on oikeus vaihtaa Vuokraajan varaama ajoneuvo vastaavaan tai sitä suurempaan samalla ajokorttiluokalla ajettavaan autoon.

Ulkopuolinen Vuokraamon valitsema asiantuntija arvioi vahinkotapahtumista muodostuneet korjauskustannukset mikäli vaurioita ei pystytä heti korjaamaan. Vuokraamolla ei ole velvollisuutta korjauttaa autolle tapahtuneita vaurioita vaikka niistä olisi Vuokraajaa muiden vuokrausehtojen mukaisesti vaurion arvon mukaan laskutettu.

SOPIMUKSEN PURKAMINEN
Vuokraamolla on oikeus vuokra-ajan kuluessa keskeyttää auton käyttö, jos käy ilmi, että Vuokraaja rikkoo olennaisesti tätä sopimusta tai että Vuokraaja ei Vuokraamon arvion mukaan kykene käsittelemään autoa asianmukaisesti. Vuokraamon keskeyttäessä auton käytön Vuokraaja on velvollinen palauttamaan auton viivytyksettä Vuokraamolle. Vuokrauksesta lähetetään tällöin lasku käytetystä vuokra-ajasta, joka suhteutetaan alkuperäiseen vuokra-aikaan.

VARAUKSEN PERUMINEN
Mikäli Vuokraaja on varannut auton Vuokraamolta ja haluaa kuitenkin perua vuokrauksen, tulee asia ilmoittaa Vuokraamolle kirjallisesti viipymättä. Mikäli ilmoitus tehdään 120 tuntia ennen sovittua vuokrauksen alkamishetkeä, emme peri perumisesta maksua. Mikäli ilmoitus tehdään 48 tuntia ennen sovittua vuokrauksen alkamispäivää, perimme 50 % vuokrauksen hinnasta varausmaksuna. Mikäli ilmoitus tehdään tätä myöhemmin tai ei tehdä ollenkaan, perimme täyden vuokran.

MUUT EHDOT JA TIEDOT
Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvotteluilla. Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi tulee kanne nostaa Vuokraamon kotipaikan käräjäoikeudessa.
Vuokraaja hyväksyy, että ajoneuvon sijainti voidaan paikantaa autosta löytyvällä seurantalaitteella ja ajoneuvon sijaintihistoria voidaan tallentaa esimerkiksi ajettujen kilometrien ja tankkausvelvollisuuden noudattamisen tarkastamiseksi. Vuokraaja hyväksyy, että Vuokraajan henkilötiedot voidaan tarkastaa muista rekistereistä, kuten luottotietorekisteristä, sopimusehtojen määrittämiseksi tai tehdessä päätöstä vuokrauksen vahvistamisesta.

Autoista löydetyt löytötavarat toimitetaan Pirkanmaan Löytötavaratoimistoon osoitteeseen Suvantokatu 10.

Kooste vuokrausehtojen yleisimmistä rikkomusmaksuista

Omavastuu kolaritilanteessa 2000 € (1000 € puolitettuna)
Ilmoitetun kilometrimäärän ylittävät kilometrit 0,45 €/km
Auton palauttaminen tankkaamatta 50 € + polttoaine
Auton palauttaminen ohjeiden vastaisesti lukittuna 50 € + mahdolliset kulut
Auton palauttaminen myöhässä ilman Vuokraamon hyväksyntää 100 € + 20 €/alkava tunti
Sakkojen ja pysäköintivirheiden käsittelymaksu 100 € + sakko tai virhemaksu
Jälkisiivous 50 €/alkava tunti
Asiakkaan toiminnasta johtuva auton seisottaminen 100 €/vrk
Vuokrauksen peruminen: 120 t tai enemmän ennen vuokrausta: 100 % hyvitys vuokraushinnasta
120 t – 48 t ennen vuokrausta 50 % hyvitys vuokraushinnasta
48 t – 0 t ennen vuokrausta 0 % hyvitys vuokraushinnasta
Tupakointi autossa 200 € + mahdolliset puhdistuskulut
Varkauden, virheen tai vahingon ilmoittamatta jättäminen 500 € + seisontakulut
Luvaton maastavienti 500 € + seisontakulut